CGES potpisao ugovor o priključenju na mrežu solarnog parka snage 240 MW