Crna Gora uspostavila strateško partnerstvo sa francuskim EDF-om