Elektroprivreda BiH zabeležila gubitak od 72,4 miliona evra u 2023.