Enelov 3Sun postaje najveća fabrika solarnih panela u Evropi