Energetska zajednica održala vebinar o preduzetnicama u energetici