Energy Support Services predstavlja prvog robota za servisiranje solarnih sistema u Srbiji