EPCG dobio novi Odbor direktora, Đukanović reizabran za predsednika