Francuska oformila pronuklearni blok sa deset država članica EU