Golob: Politički vrh Slovenije postigao konsenzus o dugoročnoj energetskoj politici