Grad Mostar želi da instalira solarnu elektranu za sopstvenu potrošnju

SRP / ENG