Grad Mostar želi da instalira solarnu elektranu za sopstvenu potrošnju