Kompanija iz Saudijske Arabije gradiće solarnu elektranu u Bijeljini