Kreće probni rad sistema za odsumporavanje u TENT-u A