Maja Turković: Baterije će automatski počistiti veliki broj zahteva za priključenje na mrežu