MK grupa najavila otvaranje vetroparka Krivača u maju