Na granici Crne Gore sa Srbijom u razvoju agrosolarni projekat od 148 megavata