Nemačka industrija će dobiti milijarde evra subvencija za dekarbonizaciju