Nuklearna elektrana Krško 2 bi mogla da bude u funkciji 2035.