Objavljene smernice za propise za energetske zajednice građana, obnovljive energije