Oprema SolarEdge odabrana za fotonaponsku instalaciju u velikom depou za gorivo