Opština Lopare prva u BiH strateški planira energetsku tranziciju