Otkazuje se sve više projekata termoelektrana na ugalj, ali ne i u Kini