Povelja o solaru okupila države, firme u podršci fabrikama fotonaponskih panela u EU