Proizvođači solarnih panela mole EU da im pomogne da opstanu