Prozor-Rama jedina opština u BiH koja sortira sav prikupljeni otpad