Radionica elektroprivreda iz regiona o trgovanju emisijama: Saradnja je put za energetsku tranziciju