SEEPEX i PKS organizuju skup Učešće industrije na tržištu električne energije