Sijarto: Mađarska i Srbija rade na dupliranju prenosnih kapaciteta do 2028.