Simens Energy isporučio toplotnu pumpu za daljinsko grejanje koja će koristiti vodu iz Rajne

SRP / ENG