SolarPower Europe: 2022 – godina kada je počela solarna era