Srbija u junu dobija unutardnevno tržište struje – sledeći korak je spajanje sa jedinstvenim evropskim tržištem