Uloga daljinske energetike u diverzifikaciji balansiranja obnovljivih izvora na konferenciji BEF 2023.